KINO MORALNEGO NIEPOKOJU

Spektakl inspirowany książką  Walden, czyli życie w lesie   H. D. Thoreau oraz kinem moralnego niepokoju, szczególnie filmami Krzysztofa Kieślowskiego i Andrzeja Wajdy.

Zderzając XIX-wieczny manifest o życiu prostym i w zgodzie z naturą oraz kino pokolenia naszych rodziców, które reagowało bezpośrednio na wydarzenia społeczno-polityczne w Polsce w latach 70. i 80., chcemy poszukać odpowiedzi na pytanie, czy w dzisiejszym świecie moralność, rodzina, praca, wspólnota, przyroda są skompromitowanymi hasłami z innej epoki, czy też ulegają dynamicznej metamorfozie.

Dwa źródła inspiracji łączy w spektaklu samotny bohater – niezależnie czy jego naturalnym środowiskiem jest wielkomiejskie społeczeństwo, czy romantyczne pustkowie nad leśnym jeziorem.

Walden w naszym spektaklu to opowieść o znikaniu, wycofywaniu się z życia, a w kontekście tematów kina moralnego niepokoju to gest obywatelskiego nieposłuszeństwa. Można czytać nasz projekt zarówno jako przekorną fantazję o życiu bez ludzi, jak i mroczną fantazję o życiu wśród nich.

 

W spektaklu wykorzystane są fragmenty:

  • Walden, czyli życie w lesie Henry Davida Thoreau w tłum. Tomasza Śpiewaka
  • Scenariusza filmowego Amatora Krzysztofa Kieślowskiego.
  • W scenie Listy rodzeństwa wykorzystano fragmenty dziennika Jacka Poniedziałka.
  • Scenografia jest inspirowana wideo-performansem Józefa Robakowskiego Samochody, samochody z 1985 roku.

Koproducent_Künstlerhaus Mousonturm

 

premiera_25.04.2019_Nowy_Teatr_w_Warszawie